Poslovni čas

Zavod  posluje pet dni v tednu, in sicer od ponedeljeka do petka:

  • Osnovna šola dr. Antona Debeljaka z enoto vrtca 5.30 –16.00

Uradne ure

Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa zavoda. Zavod ima uradne ure vsak dan v tednu in sicer:

  • v ponedeljek, torek, sredo, četrtek: 7.15 – 8.15 in 12.30 – 14.30.
  • v petek: 7.15 – 8.15 in 12.00 – 13.00.

Zaposleni tajnica in računovodkinja imata malico med uradnimi urami.

Uradne ure ne veljajo za ravnatelja šole in strokovne delavce šole.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo strokovni delavci določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:

  • skupne in individualne govorilne ure,
  • roditeljske sestanke in
  • druge oblike dela s starši, kar je določeno z Letnim delovnim načrtom šole.

Ravnatelj sprejme obiskovalce po predhodni najavi, brez najave pa le v nujnih primerih.