ODDELEK MEDVEDKI (kombiniran oddelek, 2-4)

VZGOJITELJICA: Urška Levstek Bartol, urska.levstekbartol@os-loskipotok.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Stanka Jerič, stanka.jeric@os-loskipotok.si

SPREMLJEVALKA: Andreja Košmerl, andreja.kosmerl@os-loskipotok.si / Nadomešča: Urška Vovko, urska.vovko@os-loskipotok.si

Tel. številka oddelka: 069 617 679

Skupina 2-4 let

se Medvedki imenuje in jo 15 otrok obiskuje.

Od tega je 8 dečkov in 7 deklic.

Značajev je mnogo,

zato se tudi brca z nogo,

vzame igračo

pa tudi lepo in mirno se jih igra mnogo.

Otroke pritegne tiho prepevanje, ples in pravljice

na igralih in sprehodu pa so kot mravljice.

Hitri in marljivi, še bolj pa potrpežljivi.

Zato se bomo veliko zunaj gibali, se svežega zraka nadihali

in se tako nenačrtovano ter sproščeno veliko novega naučili.