ODDELEK METULJI (2. starostno obdobje)

VZGOJITELJICA: Monika Marjanovič, monika.marjanovic@os-loskipotok.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE: Tatjana Turk, tatjana.turk@os-loskipotok.si

Tel. številka oddelka: 069 617 682

V skupini Metulji je 20 otrok, starih med 4 in 6 let. 13 otrok je v vrtcu zadnje leto, 7 pa je mlajših. Naši dnevi so zelo pestri. Igramo se v igralnici, na igralih in igrišču, zelo radi pa se odpravimo tudi v gozd. Zelo smo radovedni in radi raziskujemo, pri tem nam pomagata vzgojiteljici Monika in Tatjana.